Vymáhání pohledávek Euler Hermes

​Co je to "VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK"?


Vymáhání obchodních pohledávek zahrnuje vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti od zákazníků,  kteří dluží za poskytnuté zboží nebo služby. Pohledávky po lhůtě splatnosti mohou mít závažný dopad na vaše podnikání, pokud se neřeší správně a rychle  mohou mít nepříznivý vliv na vaše cash flow neboli tok hotovosti, obrat a credit rating - hodnocení úvěruschopnosti. tím vším může být poškozena pověst vaší společnosti. Pokud k takové situaci dojde, je nezbytně třeba mít po ruce účinnou strategii řízení úvěrů, aby bylo s její pomocí možno vyvinout na dlužníka nátlak a tak daný problém vyřešit.

V případě prodlení s úhradou pohledávek patří k obvyklým obchodním praktikám mít po ruce spolehlivou agenturu zabývající se vymáháním pohledávek. Vymáhání pohledávek může být obtížné, zvláště na zahraničních trzích; proto je třeba vždy jednat rychle a vyhledat pomoc vyškolených a zkušených inkasních agentů.

Euler Hermes Collections používá osvědčený systém vymáhání pohledávek z nesplacených obchodních faktur, který vychází z mnohaletých zkušeností v této oblasti. Naším hlavním cílem je zajištění co nejrychlejší úplné úhrady pohledávky při zachování dobrých vztahů s odběratelem.

Jak systém vymáhání pohledávek Euler Hermes funguje?


Euler Hermes - Země úhrad

Euler Hermes nabízí komplexní služby vymáhání obchodních pohledávek - a to jak od domácích tak i zahraničích dlužníků. Více než 500 specialistů zajišťuje vymáhání pohledávek ještě než nastane právní etapa, a to prostřednictvím telefonických urgencí, e-mailů, osobních návštěv a dopisů. Naše mezinárodní vymáhání pohledávek poskytujeme prostřednictvím poboček World Collection Network Euler Hermes i externích pracovníků. Veškeré styky a kontakty s klienty zajišťují vaše místní pobočka Euler Hermes.

dept collection EN small.jpg
 
 

Důležitým faktorem je čas. Čím dříve vaši pohledávku obdržíme, tím dříve budeme moci začít jednat. Vynakládáme maximální úsilí, abychom vaší pohledávku po lhůtě splatnosti vymohli bez účasti právníků, ovšem nebude-li pohledávka splacena na základě přátelského kontaktu, může být nezbytné přistoupit k právním krokům. Pokud právní kroky skutečně budou nevyhnutelné, jsme schopni nabídnout poradenské služby od první revize až po dosažení rozsudku a vymožení pohledávky, a to za přiměřené odměny právníků. O veškerých nákladech vás informujeme předem a jednáme pouze na základě dohody s vámi.

macroeconomic-outlook
 
 
Přizpůsobujeme naše způsoby vymáhání pohledávek velikosti vaší firmy, příslušnému sektoru a komerčním potřebám. Kontaktujte nás​ a informujte se o podrobnostech služ​by Worldwide Commercial Debt Collection.