1. odběratel

 

2. odběratel

 

3. odběratel

 

 

Odesláním tohoto dotazníku výslovně souhlasíte s tím, aby při zpracování žádostí o úvěrové limity v případech, kde je nedostatek informací o odběrateli, bylo při žádostech pojistitele o finanční výkazy těmto odběratelům sdělováno jméno zájemce, pro kterého pojistitel limity zpracovává.

Pokud si zveřejňování výslovně nepřejete, zatrhněte prosím následující kolonku.

 

 

Zaškrtnutím tohoto políčka potvrzuji, že mě společnost Euler Hermes může kontaktovat s nabídkou svých produktů a služeb v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.