Střední a velké společnosti

 

 

Ať chcete rozšířit svou obchodní činnost na tuzemském nebo mezinárodním trhu za současne ochrany Vašich financí a cash-flow, můžeme Vám pomoci uspět díky našim individuálním řešením v oblasti úvěrového pojištění. Vaši společnosti nabízíme flexibilní řešení úvěrového pojištění, která jsou přizpůsobena velikosti Vaši společnosti, odvětví, v němž podnikáte, i Vašim obchodním ambicím.

Mezi některé z výhod úvěrového pojištění, z nichž může Vaše společnost těžit, patří:
 

 
  • Je uzpůsobeno Vašim potřebám. Jsme odhodláni nabídnout Vaši společnosti řešení úvěrového pojištění, které přesně splňuje Vaše potřeby a přání.

  • Nabízí Vám spolehlivého partnera. Úzce spolupracujeme s Vaším interním úvěrovým manažerem na optimalizaci správy úvěrů Vašeho podniku. Naše rozsáhlé znalosti podpoří a posílí správu Vašich pohledávek. Poskytujeme Vám ty nejlepší informace, které pomohou přijímat Vaši společnosti ta správná rozhodnutí.

  • Dává Vám globální potenciál. Máme odborníky na riziko a ekonomy ve více než 50 zemích světa. Tato skutečnost nám umožňuje být poblíž místa, kde máte své obchodní operace.  Dává nám rovněž informace a možnosti rozhodování na podporu Vašeho obchodního úspěchu. Naše rozhodnutí o úvěrových limitech vždy přijímáme na základě detailního hodnocení rizika nezaplacení Vašeho odběratele, s koordinací na globální úrovni. 

  • Dodává Vašemu podniku jistotu. Neuhrazené pohledávky mohou negativně ovlivnit obchodní výsledky Vaši společnosti. Díky pojištění úvěrů jste před neuhrazenými pohledávkami chráněni. Pokud některý z Vašich pojištěných odběratelů nezaplatí, uhradíme Vám vzniklou finanční ztrátu a postaráme se o vymožění pošleme Vám příslušný finanční obnos a postaráme se o vymožení.
 
Máme pověst společnosti, která poskytuje všem svým zákazníkům služby té nejvyšší kvality.
 
 
Vaše lokální řešní:
​​
​​​​