Nezapomínejte na riziko a chraňte své podnikání

 


Pojištění pohledávek je efektivní nástroj ochrany před škodami vyplývajícími z neplnění finančních závazků. Nabídka komplexního řešení šitého na míru, které dokáže podpořit a zefektivnit management pohledávek.
Nezaplacené pohledávky ze strany odběratele kryté pojištěním – hradí pojišťovna a tím pomáhá firmě minimalizovat finanční ztráty. Zejména v současném ekonomicky nestabilním čase je pojištění pohledávek velmi důležité. Chrání Vás před platební nevůlí nebo platební neschopností Vašich odběratelů.

Euler Hermes je světový lídr v pojištění pohledávek. S našimi dlouhodobými zkušenostmi Vám poskytujeme jistotu v podnikání. Výhody úvěrového pojištění jsme nyní rozšířili i do menších firem.
euler hermes
...buďte obezřetnější...

10 výhod

 • pojistné krytí pro všechny odběratele
 • možnost krytí až 90%
 • fixní pojistné
 • žádný dotazník
 • žádné před prověřování odběratelů
 • žádné žádosti o pojistné limity
 • žádné hlášení obratu
 • žádný malus
 • automatická prolongace
 • předchozí škody se nezkoumají

 

Jak začít s pojištěním SIMPLICITY?

 • Vyberte si svůj pojistitelný roční obrat, který Vám zodpoví výši ročního pojistného.
 • Automaticky získáváte základní krytí s 60% pojistnou kvótou a odškodněním až do výše Vašeho standardního maximálního pojistného plnění na odběratele blíže specifikovaného v Pojistné smlouvě (nepojišťujeme pohledávky menší než 6.000 CZK).
 • Na základě klasifikace odběratele si můžete pojistnou kvótu zvýšit na 90%.
 • Naši obchodní zástupci Vás budou obratem kontaktovat.

Jak získám rozšířené krytí na základě klasifikace odběratele?

V případě, že si chcete rozšířit pojistné krytí na zákazníka, můžete využít službu klasifikace odběratelů Euler Hermes a to prostřednictvím našeho on-line systému EOLIS. Bezkonkurenční znalost trhu nám umožňuje v celosvětovém měřítku hodnotit více jak 40 miliónů společností, které zařazujeme do kategorií od 1 (velmi nízké riziko) do 10 (insolvence). Získáte přístup k důležitým informacím jak o existujících, tak i potenciálních klientech.

 • Pokud je Váš zákazník zařazený do kategorie 1-6, zvyšujeme pojistnou kvótu z 60% na 90% a zároveň zvyšujeme maximální pojistné plnění na odběratele na „rozšířené krytí“ blíže specifikované ve Vaší pojistné smlouvě. Každé zvýšení pojistného krytí se vztahuje na dodávky uskutečněné až po datu přidělení klasifikace na daného odběratele.
 • Pokud je Váš zákazník zařazený do kategorie 7, získáváte to samé pojistné krytí, jako kdybyste o klasifikaci odběratele nežádali.
 • Doporučíme Vám neobchodovat se společnostmi, které byly zařazené do kategorie 8, 9 nebo 10. U takových odběratelů není podle pojistné smlouvy zabezpečené žádné pojistné krytí. To se vztahuje i na malou skupinu společností, které byly zařazené do kategorie NA – jsou to společnosti, s kterými byste vůbec neměli mít důvod obchodovat. O každé změně klasifikace Vašeho odběratele budete informováni e-mailem, ve kterém Vám oznámíme, že nová klasifikace odběratele je k dispozici v našem on-line systému EOLIS. Věnujte proto, prosím, pozornost každému e-mailu s takovouto informací.

 

 

Co je předmětem pojištění?

 

Předmětem pojištění Euler Hermes Simplicity jsou všechny pohledávky za dodávky výrobků a služeb, které vznikly v období platnosti pojistné smlouvy, přičemž faktury jsou vystavené:

 • vůči odběratelům se sídlem: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kanada, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Malta, Holandsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, USA
 • nejméně do 30 dní od data dodávky
 • s maximální dobou splatnosti 90 dní od data vystavení faktury nebo 60 dní od konce měsíce vystavení faktury
 • na základě objednávky, dodavatelsko-odběratelské smlouvy dohodnuté s Vaším odběratelem, která musí mít písemnou formou

Máte o Simplicity zájem?

Zaškrtnutím tohoto políčka potvrzuji, že mě společnost Euler Hermes může kontaktovat s nabídkou svých produktů a služeb v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.