Představení

 

V rámci úvěrového pojištění Euler Hermes nabízí svým klientům maximální pojistné krytí pro jejich zákazníky. V některých případech, toto krytí není dostatečné, aby plně pokrylo všechny transakce.

V této situaci, může klient využít produkt CAP Europe pro zvýšení krytí. Toto dodatečné krytí může být používáno jednorázově nebo dlouhodobě.
  • Další pojistné krytí vašich pohledávek
  • Flexibilní použití pro odběratele dle vašeho výběru
  • Poskytuje příležitosti také pro rizikové odběratele
  • Pojištění více obchodů
  • Chcete využít připojištění CAP Europe nebo chcete více informací o tomto produktu?

Pro více informací kontaktujte svého správce pojistné smlouvy.