Západní Evropa: Premiant v oblasti vymáhání pohledávek

12.02.2018
 

  •       Společnost Euler Hermes zveřejnila své hodnocení složitosti vymáhání pohledávek pro rok 2018, které umožňuje odpovědným osobám činit správná rozhodnutí v oblasti mezinárodního obchodu.

 

  •       Západní Evropa jde příkladem zbytku světa – Švédsko, Německo a Irsko se řadí k zemím, kde je vymáhání pohledávek nejméně složité.

 

  •       Na opačném konci žebříčku figurují Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Čína a Malajsie, kde je mezinárodní vymáhání pohledávek nejsložitější.

 

Analýza od společnosti Euler Hermes shrnuje výsledky posuzování složitosti postupů mezinárodního vymáhání pohledávek v každé z 50 hodnocených zemí. Analýza sleduje tři hlavní faktory: místní platební praxe, místní soudní řízení a místní insolvenční řízení. Poskytuje tak přehledné posouzení vymáhacího řízení v jednotlivých zemích, což může pomoci všem hráčům na poli mezinárodního obchodu přijímat správná rozhodnutí.

 

Západoevropské země v čele

 

Zatímco globální průměr dosahuje na stupnici od 0 do 100 hodnoty 51, což značí celosvětově poměrně velkou složitost vymáhání pohledávek, západní Evropa vyniká svým úsilím zjednodušit život společnostem, domáhajícím se splacení dlužných částek.

 

Zemím s nejméně složitým vymáháním vévodí Švédsko, Německo a Irsko, které dosáhly hodnocení 30, 30 a 31. Švédsko a Německo jdou skutečně příkladem jakožto jediné země s nejnižším hodnocením složitosti místní platební praxe, místních soudních řízení i místních insolvenčních řízení. 

 

Tento region zároveň zahrnuje nejvyšší počet a podíl zemí, kde složitost vymáhání získala hodnocení „příznivé“. Celkem 14 z 16 zemí se pohybují na méně závažné úrovni, s výjimkou Řecka a Itálie (obě země vykazují vysokou složitost vymáhání).

 

Střední východ na konci žebříčku

 

Na opačném konci žebříčku figuruje Střední východ – v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech je vymáhání pohledávek nejsložitější. Skóre 94 naznačuje, že mezinárodní vymáhání pohledávek je v Saúdské Arábii třikrát složitější než ve Švédsku.

 

Asie a Tichomoří na tom nejsou o moc lépe, navíc vykazují nejvyšší počet zemí s hodnocením složitosti vymáhání na úrovni závažné: Malajsie (hned za Spojenými arabskými emiráty), Čína a Indonésie.

 

 

Graf 1 – Přehled hodnocení složitosti vymáhání pohledávek v jednotlivých zemích (od nejméně složitého po nejvíce složité)

postgraf1.png

 
 

Graf 2 – Přehled hodnocení vybraných 50 zemí podle 3 hlavních faktorů (místní platební praxe, místní soudní řízení a místní insolvenční řízení)
postgraf2.png

Případy složitého vymáhání pohledávek lze najít všude

 

Zpráva společnosti Euler Hermes také naznačuje, že největší ekonomiky, nejdynamičtější trhy a méně ohrožené země nemusejí automaticky nabízet přívětivější obchodní prostředí. Případy složitého vymáhání existují ve všech zemích, dokonce i ve Švédsku. Složitost mezinárodního vymáhání pohledávek totiž závisí na řadě různých faktorů. Na globální úrovni se zdá, že klíčovým faktorem složitosti vymáhání jsou především místní insolvenční řízení, která nejsou vždy efektivní.

 

Česká republika dosáhla v žebříčku složitosti vymáhání pohledávek průměrného hodnocení 51 a spolu se Slovenskem, které získalo hodnocení 53, patří mezi země vykazující velmi vysokou složitost vymáhání – příčinou jsou zejména zdlouhavá a nákladná soudní řízení a mnohdy neefektivní insolvenční řízení. „Při nezajištěném obchodování je potřeba vždy počítat s riziky nezaplacení a dalšími komplikacemi při vymáhání pohledávek. Proces řízení u českých soudů je obecně příliš pomalý a nákladný. Průměrně trvá 1 – 3 roky a další roky může trvat vymahatelnost rozhodnutí. Stejná nejistota s uspokojováním pohledávek panuje i u insolvenčních řízení, kdy mnoho je jich uzavřeno dříve než začnou pro nedostatek aktiv k prodeji, a u těch běžících je průměrná délka řízení přes 4 roky s minimální výtěžností zpravidla do 10%,“ sdělil Luděk Obadal, Country Manager společnosti Euler Hermes v České republice a dále dodává: „Pojišťovna Euler Hermes je v rámci pojištění pohledávek připravena poskytnout podporu v celém procesu vymáhání pohledávek našich klientů. Hlavním principem je vymáhat pohledávku v místě působení dlužníka v jeho místním jazyce a postupovat od smírného jednání přes soudy až k prosazování rozsudku, to vše prostřednictvím své jedinečné celosvětové sítě kanceláří a profesionálů v oblasti vymáhání. Právní opatření mohou být nákladná, proto klienty vždy informujeme o výši nákladů a nejlepším účelném postupu. To spolu s možným odškodněním nákladů přispívá k celkové efektivitě procesu.