Svět je jedna veliká pohledávka

15.05.2018
Levně koupit, draze prodat a pozdě platit faktury. Citát z filmu Jak básníci neztrácejí naději bohužel není zase tak daleko od každodenní reality. Stává se ekonomika skutečně nekončícím řetězem pohledávek? A jak si úvěrová pojišťovna prověřuje rizikovost firem? Odpovídá nám pan Luděk Obadal, Country manager české pobočky pojišťovny Euler Hermes, která je světovým lídrem na trhu pojištění pohledávek.

Ludek.JPG

Jak v praxi funguje pojištění pohledávek? Můžete uvést příklad, proč se společnosti pojišťují?

Na úvod je potřeba zdůraznit, že rizika, která pomáháme klientům řešit, jsou velmi reálná. Neplacení pohledávek či insolvence odběratelů jsou většinou nečekané a zaskočí dodavatele zpravidla vždy v nejméně vhodnou chvíli. To je vystavuje riziku druhotné platební neschopnosti a často ohrozí celkové fungování firmy. V praxi lze u naší společnosti využít kombinaci několika služeb. Vše začíná prověřením a hlídáním bonity odběratelů, aby podnikatelské úsilí směřovalo ideálně na obchodní partnery s dlouhodobým potenciálem. Dále pak nabízíme účinnou pomoc při urgování plateb i vymáhání, v tuzemsku i kdekoli v zahraničí. V případě nezdaru vymáhání znamená pojištění pohledávek jistotu, že klient o své peníze nepřijde a bude mu vyplaceno pojistné plnění na neuhrazené dluhy odběratele. Pokud si můžeme kladně odpovědět na alespoň jednu z následujících otázek, potom velmi pravděpodobně lze uvažovat o pojištění pohledávek jako vhodném řešení: Jsou pohledávky za odběrateli důležitá část mých aktiv a nelze nikdy vyloučit druhotnou platební neschopnost či možné platební problémy některých odběratelů? Nemám aktuální informace o finanční situaci svých obchodních partnerů? Potřebuji realizovat obchody na nových trzích? Jako relativně menší společnost nemáme dobrou zkušenost s komunikací o pohledávkách u velkých obchodních partnerů? Vím, jak složité může být vymáhání pohledávek, zejména v zahraničí? To vše jsou situace, kde zkušený tým našich kolegů může dodat přidanou hodnotu našich služeb.

 


Jak se v současné době vyvíjí pojištění pohledávek? Došlo ve vaší společnosti v uplynulé době k nějakému vývoji?

Propojištěnost v České republice je poměrně dobrá, zejména ve srovnání v rámci regionu CEE. Ve srovnání se západními zeměmi EU jsou ještě rezervy, určitě v segmentu SME, kde ovšem také dochází k rychlému vývoji. Rozšiřujeme nabídku produktů pro specifická rizika či paušální pojištění. Stávající produkty se vylepšují, aby odpovídaly nové generaci klientů, jejich rostoucím nárokům a variabilitě obchodování. Naší aktuální novinkou je např. náš nový moderní typ pojistné smlouvy nazvaný Corporate Advantage, který přináší výše zmíněné, tedy jednoduchost, přímočarost, transparentnost, fl exibilitu a více pojistné ochrany.

 


Na klienty z jakých oborů v České republice cílíte? Jaké nejvyšší pohledávky jste u nás pojišťovali?

Náš produkt je velmi fl exibilní. Je vhodný pro klienty s menším i širokým portfoliem odběratelů. Pojištěné transakce se jen v rámci Euler Hermes ČR pohybují v řádu stovek miliard korun, celosvětově pak skupina Euler Hermes kryje obchody za téměř 900 miliard eur. Obsluhujeme klienty s obratem od několika milionů korun po miliardy korun a jednotlivá ručení na odběratele se pohybují od sto tisíc korun do milionů eur. Největší podíl na objemu pojištění mají obory chemie, strojírenství, IT a stavebnictví.

 


A teď trochu nadsázky. Vezmemeli v úvahu, že pokud se bude platební morálka do budoucna zhoršovat, nestane se jednou, že si budeme všichni dlužit navzájem, a mohli bychom si tedy pohledávky odpustit?

Byly doby, kdy se tato nadsázka stávala realitou. Podobné myšlenky se však historicky neukázaly jako zdařilé. Odpouštění dluhů bylo zpravidla nakonec vynucené jako různé revoluční experimenty nebo různé rychlé devalvace a rozhodně to nevedlo k blahobytu či spokojenosti. Dobrovolně to také smysl nedává. Součástí každé pohledávky je také „přiměřený zisk“, který odráží přidanou hodnotu a šikovnost podnikatele. Viděl bych tedy daleko lepší cestu. Normální je platit včas, plnit dohody. Nepodceňujme správu pohledávek a buďme nekompromisní vůči pozdnímu placení. Omezujme spolupráci s vyznavači hesla z úvodu tohoto rozhovoru a chraňme se proti platebnímu selhání vlastním pojištěním se všemi přidruženými službami.

 

 

Rozšiřujeme nabídku produktů pro specifická rizika či paušální pojištění. Stávající produkty se vylepšují, aby odpovídaly nové generaci klientů.