Letos se ve Velké Británii a v Číně očekává nárůst případů insolvence

08.03.2018
  • V roce 2017 celosvětově vzrostl počet úpadků firem o 1 % a v roce 2018 se předpokládá pokles o 1 %

  • Celkově dojde v roce 2018 k nejsilnějšímu nárůstu bankrotů v Číně (+10 %), Velké Británii (+8 %), Maroku (+8 %), Rumunsku (+7 %) a Polsku (+5 %)


  • Počet insolvencí v České republice letos dle odhadů klesne o 7 %

·       

  • Počet rozsáhlých insolvenčních řízení (společnosti s obratem nad 50 mil. EUR) vzrostl v roce 2017 o 21 % a měly největší dopad na domácí odvětví, jako jsou služby, maloobchod, zemědělství a potravinářství a stavebnictví. To by mohlo u dodavatelů spustit tzv. dominový efekt

Ve své každoroční analýze světového indexu insolvencí poskytuje společnost Euler Hermes prognózu insolvencí ve 43 zemích celého světa. I když se klesající trend ve výskytu úpadků firem v roce 2017 zastavil (+1 %) kvůli novému nárůstu v Asii a na nových trzích jako např. Rusku a Brazílii, v roce 2018 se předpokládá celosvětový pokles insolvencí o 1 %. Nicméně v jedné ze dvou zemí zůstává počet konkurzů vyšší než v roce 2007.


Čína: pátý rok turbulencí a nejsilnější nárůst insolvencí v roce 2018


V roce 2018 bude již pátý rok po sobě pokračovat růst počtu úpadků firem v Číně (+10 %), a to po značném skoku v roce 2017 (+35%). Čína je hodnocena jako země zažívající nejvyšší nárůst insolvencí na světě. Očekává se nárůst insolvencí i v celé Asii, protože celý region je postižen zpomalením v Číně.


Velká Británie: první dopady Brexitu


S blížícím se Brexitem jsou dovozci a spotřebitelé postiženi rostoucími vstupními náklady a slabší librou. Společnost Euler Hermes předpovídá v roce 2018 ve Velké Británii nárůst insolvencí o 8 %. Tato země je v západní Evropě výjimkou, protože většina zemí v regionu by měla zaznamenat buď pokles, nebo ustálení počtu insolvencí díky hospodářskému oživení a příznivým měnovým podmínkám.


Česká republika: pozitivní vize


Česká ekonomika výrazně roste, povzbuzována příznivým vnějším prostředím a velkými výdaji domácností, což má evidentně pozitivní vliv na rozvoj jednotlivých společností na tuzemském trhu. Rok 2017 byl již třetím rokem v řadě, kdy došlo k poklesu insolvencí. Očekává se, že klesající trend bude pokračovat i v roce 2018 (-7 %).

 

Změny v oblasti digitálních technologií si vybírají svou daň v klíčových odvětvích hospodářství


Navzdory novému růstu a nárůstu obchodu stále více domácích odvětví čelí velkým úpadkům firem. V roce 2017 vzrostl počet rozsáhlých insolvenčních řízení o +21 %, přičemž výrazně se tento vývoj projevil v odvětví služeb, maloobchodu, zemědělství a potravinářství a stavebnictví.


Obecně lze konstatovat, že počet insolvencí se celosvětově stabilizuje po sedmi letech poklesu. To potvrzuje návrat úvěrového rizika s hospodářským oživením. V roce 2018 by měly být pečlivě sledovány firmy v Asii, Latinské Americe, východní Evropě a Velké Británii. Kromě toho rychle narůstá počet rozsáhlých insolvenčních řízení a změny v odvětví služeb a maloobchodu se dotknou každého. Pozor na dominový efekt!“ uvedl Luděk Obadal, Country Manager společnosti Euler Hermes v České republice.