Květen

cid:image001.jpg@01D0916F.9F5C2D40

EULER HERMES

Výhodou EULER HERMES je, že jak pojištění, tak inkaso pohledávek nabízíme nejen v České republice, ale také v zemích, kam klienti exportují. Máme kontakty po celém světě. S naší společností nemusíte hledat právníky. Stačí, když budete našimi klienty a naši partneři znalí místního trhu za Vás neuhrazené pohledávky vyřeší.

> více

Připojištění CAP Europe

Prostřednictvím produktu CAP je naše partnerství s klienty ještě bližší. Nebojíme se jít do společného rizika. Za rok 2014 naše společnost vyplatila u připojištění CAP škody v hodnotě 10 598 955,- CZK.

S připojištěním CAP můžete jít do většího rizika!

CAP Europe umoľňuje klientům EULER HERMES zahrnout do pojištění pohledávek i odběratele dosud standardně pojistitelné pouze v omezené míře. Jedná se o odběratele, kteří z hlediska úvěrového rizika pojistitelní jsou, ale nikoliv do požadované výše. 
Výše limitu můľe být oproti základnímu limitu na daného odběratele maximálně dvojnásobná, nejvíce se však může zvýšit o 1milion EUR
.

CAP+

Společnost EULER HERMES připravila CAP+ pro klienty, kteří si chtějí pojistit také odběratele, kteří jsou z hlediska úvěrového rizika nepojistitelní.
 
V případě CAP+ si můľe klient pojistit standardně nepojistitelné riziko, nejvýše však do 50 000 EUR
.

cid:image002.jpg@01D0916F.9F5C2D40

 

 

Power CAP

EULER HERMES Power CAP je výjimečný produkt pro výjimečné případy. Je navržen výhradně pro klienty EULER HERMES s vysokými požadavky na limity pro některé rizikové odběratele, které není moľné splnit v rámci základní pojistky. EH Power CAP umožňuje pojistníkům rychle a pohodlně zajistit dodatečné pokrytí pro významné expozice nad 1milion EUR.

cid:image003.jpg@01D0916F.9F5C2D40

Weekly Export Risk Outlook 15.4.2015

Rusko

Počáteční oficiální odhady naznačují, že přebytek účtu obchodní bilance v Q1 2015 byl + 23.5 mld. USD, došlo tedy k poklesu pouze o 2.4 mld. USD v porovnání s Q1 2014, a to navzdory oslabení ceny ropy, uvalení sankcí a poklesu vývozu zboží za stejné období.

V Q1 exporty zboží klesly o 29% y/y, zatímco importy poklesly o 36% y/y. Sníľení importů je odrazem oslabení rublu a zvýšené inflační tlaky na kupní sílu v soukromém sektoru.

 

Kromě toho sankce také ztěžují situaci ruským dlužníkům při refinancování zahraničních půjček, což snižuje úrokové toky.

Relativně pozitivní agregátní údaje vztahující se k účtu proto moľná spíže maskují slabý fundamentální základ, než ľe by značily pevnou pozici a znovu utvrzují náš názor, že recese bude vleklá.

EH předvídá pokles HDP o -5.5 % v roce 2015 (+ 0.6 % v roce 2014) a naąe prozatímní předpověď pro rok 2016 je -  4 %.

 

 

Tento článek v anglickém jazyce a další ekonomické  zprávy a analýzy naleznete na našich webových stránkách

 > více

EULER HERMES má sportovního ducha a chce pomáhat

 

cid:image004.jpg@01D0916F.9F5C2D40 

 

cid:image005.jpg@01D0916F.9F5C2D40

Nemocní cystickou fibrózou mají výrazně slanější pot, a proto se jim laicky říká "SLANÉ DĚTI". Cystická fibróza (CF) je dědičně získané nevyléčitelné onemocnění. Vážně postihuje trávicí a dýchací systém. Charakteristická je tvorba abnormálně hustého hlenu, který zůstává v  dýchacích cestách a slinivce břišní.

>vícecid:image006.jpg@01D0916F.9F5C2D40

© Euler Hermes 2015