Diverzita

 

 

K fungování naší společnosti je zapotřebí celá škála různých typů lidí, kteří mohou řešit nejrůznější problémy, podporovat nás, propagovat a především pomáhat nám v růstu a v poskytování služeb našim různorodým zákazníkům.

Ve společnosti Euler Hermes přijímáme a ceníme si kultur, perspektiv, a rozdílů mezi našimi zaměstnanci i zákazníky. Tím, že aktivně podporujeme diverzitu, podporujeme inovace a řešení problémů a jsme pak schopní lépe reagovat na potřeby našich zákazníků.
 
Jsme odhodláni podporovat různorodost v rámci skupiny a vytvořili jsme interní „antidiskriminační politiku“ (pohlaví, věk, etnický původ ...). Zaručujeme, že nové pracovníky přijímáme na základě know-how a meritokracie. 
 
Využíváme síly rozmanitosti prostřednictvím programů, jako jsou mentoring s vedoucími pracovníky společnosti a specializovaná školení, a prostřednictvím sdílení osvědčených postupů mezi regiony. Podporujeme zaměstnance v navazování kontaktů s jejich kolegy z celého světa.
 
Zvláštní pozornost věnujeme genderové politice a máme zájem o větší množství žen na vedoucích pozicích na základě dovedností a zkušeností. Podporujeme proaktivní přístup prostřednictvím Euler Hermes Akademie, kruhů mentorigu, vnitřní mobility, řízení talentů a mnohých dalších programů.