Vzdělávání a rozvoj

​Individuální plány vzdělávání a rozvoje jsou zásadní pro uplatnění plného potenciálu našich zaměstnanců.​​

INDIVIDUÁLNÍ PROVĚŘOVÁNÍ A HODNOCENÍ 


Každý rok, provádějí ředitelé útvarů lidských zdrojů (HR) spolu s řídícím týmem každé společnosti Euler Hermes podrobné prověřování talentů s cílem:
  • identifikovat a vychovávat nástupce pro několik pozic v rámci organizace
  • identifikovat a zhodnotit vysoký potenciál zaměstnanců společnosti
  • formulovat individualizované plány rozvoje. 

Každý zaměstnanec je zodpovědný za svůj vlastní plán rozvoje, který je definován tak, aby zohledňoval zájmy zaměstnance, jeho silné stránky a oblasti pro zlepšení v kontextu obchodních potřeb. Každý zaměstnanec rovněž těží z podpory svého manažera a HR oddělení.

 
Plány rozvoje lze uskutečňovat následujícími způsoby: 
  • opatření na pracovišti: specifické projekty, mezinárodní pracovní zařazení, střídání pracovních pozic ...
  • lidé: 360° zpětná vazba, koučování, mentoring, setkání s regionálními a  celosvětovými vedoucími osobnostmi, role vzorů, vzájemné učení mezi kolegy...
  • technické vzdělávání: přijímání rizik, marketing, prodej, finance, IT ...
  • školení měkkých dovedností: komunikace, vedení, řízení změn, rozmanitost ...

 

EULER HERMES AKADEMIE


Euler Hermes Akademie nabízí inovativní programy funkčního vzdělávání, vzdělávání v oblasti vedení a změny kultury, které jsou k dispozici na celosvětové úrovni.
  • Přizpůsobené funkční vzdělávání v oblastech přijímání pojistných rizik, nároků, prodeje, služeb pro zákazníky a správy pojistných smluv je silně zaměřeno na zvyšování odborných znalostí našich specialistů. 
  • Školení v oblasti vedení se zabývá tématy, jako je řízení talentů a výkonnosti, řešení konfliktů, motivace a budování týmů a strategické uvažování. 
  • Témata změny kultury mají za cíl podpořit významné iniciativy transformace a pomoci našim zaměstnancům rychle se přizpůsobit v novém prostředí.
Naše programy jsou nabízeny prostřednictvím e-learningu.

STŘÍDÁNÍ PRACOVNÍCH POZIC


Střídání pracovních pozic organizujeme jak v rámci společnosti Euler Hermes, tak v rámci širšího světa Allianz. Ke střídání pracovních pozic může docházet mezi souvisejícími funkcemi (např. distribuce v různých organizacích v rámci skupiny Allianz) nebo stejnými funkcemi v různých regionech.  Znamená to, že po 1-2 týdnech si dva pracovníci vymění své role a pracují na pozici toho druhého.

Účastní se jednání a co nejvíce dodržují pracovní program stávajícího držitele pracovní pozice. Lidem se tento postup skutečně líbí a považují ho za možnost osobního obohacení a rovněž skvělý způsob, jak prozkoumat nové obchodní příležitosti. Učíme se od sebe navzájem velmi konkrétním a prokazatelným způsobem s praktickými výsledky.

PORADENSKÉ PROGRAMY PRO TALENTY

 
Máme zavedený strukturovaný roční poradenský program, který se každý rok zaměřuje na určité téma nebo námět. Mentory jsou členové naší správní rady, regionální ředitelé a další pracovníci na vrcholových pozicích. Účastníci programu (mentees) se vybírají na základě tématu mentoringu a na základě jejich vlastních aspirací v oblasti budoucí kariéry. Příklady témat dřívějších programů byly základem pro vybudování naší strategie jedné společnosti a genderové rozmanitosti.

SOUČÁST RODINY ALLIANZ


Práce v Euler Hermes znamená, že budete také součástí skupiny Allianz, jednoho z největších poskytovatelů finančních služeb na světě se 150 000 zaměstnanci, kteří poskytují služby 75 milionům zákazníků v přibližně 70 zemích celého světa. Naši zaměstnanci mohou využívat programů školení, rozvoje, navazování kontaktů, diverzity a mobility skupiny Allianz, aby si rozšířili své dovednosti a schopnosti.
​​​​​​