Právní informace

EULER HERMES SA, organizační složka / Euler Hermes Services Česká republika, s.r.o.
 
Palmovka Open Park 4
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8

COPYRIGHT 
EULER HERMES 2013. Všechna práva vyhrazena.


TVŮRCI WEBU

 
Redaktor webových stránek: Euler Hermes, 1 place des Saisons, 92048 PARIS-LA DEFENSE, FRANCE CEDEX
Původní návrh webových stránek: Euler Hermes, Makheia Digital et Expertime / 4.0
 
Tento web a jeho obsah včetně všech informací a ilustrací jsou chráněny francouzským zákonem o duševním vlastnictví. Obchodní názvy, loga a ochranné známky zaregistrované společností Euler Hermes a jejími dceřinými společnostmi jsou jejich majetkem a nesmějí být použity bez jejich předchozího písemného souhlasu. Obsah tohoto webu může být kopírován, reprodukován nebo distribuován pouze pro osobní použití, pokud nebude předem získán písemný souhlas redaktorů webu k použití pro jiný účel. V případě jakýchkoli kopií, reprodukcí nebo distribuce musí být jasně uvedeno jméno autora a zdroj.

ODPOVĚDNOST

 

 
Společnost Euler Hermes ani její dceřiné společnosti za žádných okolností nenesou odpovědnost za jakékoli nepřímé škody, například za jakoukoli finanční nebo obchodní ztrátu, ušlý zisk, narušení obchodní činnosti, schodek v příjmech, ztráty nebo jakoukoli žalobu vznesenou třetí stranou proti uživateli těchto webových stránek, vyplývající z užívání těchto stránek nebo jakýchkoli informací uvedených na těchto webových stránkách.

ODKAZY

 

​S redaktorem stránek musí být podepsána písemná smlouva před zřízením jakýchkoli hypertextových odkazů na tento web nebo z něho.

VIRY

 

Jste zodpovědný/á za přijetí vhodných opatření na ochranu svých dat a/nebo softwarových aplikací a/nebo hardwaru před viry.

REGISTROVANÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Své stránky máme registrované u francouzského úřadu pro ochranu údajů, CNIL.​
​​
​​​​