Často kladené otázky

CO JE POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK?

​Pojištění pohledávek, označované rovněž jako pojištění pohledávek, nabízí Vaší společnosti ochranu proti nehrazení dluhů Vašeho zákazníka vyplývajících z obchodní činnosti.  Taková situace může nastat, když se Váš zákazník dostane do úpadku, nebo když Váš zákazník neplatí ve stanovené lhůtě. Tato rizika jsou obvykle označována jako obchodní rizika. Společnosti, které vyvážejí, se mohou chránit rovněž před celou řadu politických rizik, která mohou bránit platbě nebo vést k jejímu zpoždění. K těmto případům dochází, když platba není uhrazena jako přímý důsledek války v zemi kupujícího, zrušení smlouvy ze strany vlády v zemi kupujícího, nebo v případě, že vláda provádí předpisy, které buď brání vývozu, nebo dovozu zboží - nebo brání či omezují převod tvrdé měny - ze země kupujícího. ​

KDO VYUŽÍVÁ POJIŠTĚNÍ OBCHODNÍCH ÚVĚRŮ?

Z pojištění obchodních úvěrů může těžit jakýkoli podnik prodávající za podmínek otevřeného úvěru jiným podnikům. Portfolio zákazníků společnosti Euler Hermes tvoří řada společností od malých podniků po velké nadnárodní korporace. Pojištění obchodních úvěrů využívají firmy ve většině hospodářských odvětví - včetně obchodních služeb a firem obchodujících se zbožím.

JAKÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY LZE CHRÁNIT?

​Pojištění obchodních úvěrů je určeno pro krátkodobé obchodní pohledávky, které jsou splatné za méně než jeden rok. ​

JSOU STANOVENY NĚJAKÉ MINIMÁLNÍ LIMITY OBRATU?

Z praktického hlediska obecně potřebujete mít roční obrat alespoň ve výši 1 000 000 EUR, aby pro Vás byl program nákladově efektivní. 


PROČ BYCHOM MĚLI ZVAŽOVAT POJIŠTĚNÍ OBCHODNÍCH ÚVĚRŮ?

Průměrně 40 % aktiv společnosti tvoří dluhy z obchodní činnosti. Někdy je toto číslo mnohem vyšší. Pro společnosti je velmi obtížné předvídat, který klient bude s platbou v prodlení.  Téměř 50 % všech opožděných plateb vzniká u dodavatelů, s nimiž máte navázané stabilní a dlouhodobé obchodní vztahy.


Náklady společnosti na neuhrazené dluhy mohou být velmi vysoké. Pokud je například ziskové rozpětí firmy 5 % a jeden z jejích zákazníků neuhradí včas částku ve výši 100 000 EUR, bude muset společnost dosáhnout dodatečných prodejů ve výši 2 000 000 EUR, aby si vynahradila ušlý zisk. Ještě důležitější však je, že ztráta peněžních toků může být zničující.  Neplacení oslabuje Vaši společnost a omezuje její investiční schopnosti. Smlouva o pojištění obchodních úvěrů pomáhá při správě Vašich pohledávek a znamená pro Vás kompenzaci v  případě neplacení.


JAKÉ JSOU VÝHODY POJIŠTĚNÍ OBCHODNÍCH ÚVĚRŮ?

Existuje mnoho výhod, mezi něž patří:

 

  • Lepší kontrola úvěrů a ochrana před katastrofickými ztrátami vyplývajícími z nedobytných pohledávek
  • Lepší řízení rizik prostřednictvím systému včasného varování podporovaného databází společnosti Euler Hermes
  • Lepší plánování obchodní činnosti prostřednictvím eliminace neznámých rizik
  • Lepší provozní kapitál od Vašich věřitelů, neboť kvalita Vašich pohledávek se díky pojištění obchodních úvěrů zlepšila
  • Lepší prodejní cílení, a to díky chráněným informacím společnosti Euler Hermes, které lze využívat k zacílení nových zákazníků a trhů a sledování stávajících zákazníků
  • Výhoda kapacit a sítě společnosti Euler Hermes pro inkaso pohledávek 
  • Lepší peněžní toky, neboť dostáváte platby za neuhrazené faktury, které jsou pojištěné. 

 


Více informací o pojištění obchodních úvěrů u společnosti Euler Hermes

MOHU DO POJIŠTĚNÍ ZAHRNOUT JEN ZÁKAZNÍKY, U NICHŽ MÁM OBAVY?

Žádný pojistný program nemůže dlouhodobě fungovat v případě, že jsou pojištěni pouze nejistí kupující. Ovšem přesněji řečeno, nikdo nedokáže konkrétně předpovědět, kdy může dojít k selhání společnosti. Euler Hermes uzavírá pojistné smlouvy na základě celkového obratu. Tento princip zajišťuje pro její klienty největší hodnotu a nejlépe podporuje dlouhodobé vztahy. 


JAKÁ JE ÚROVEŇ ODŠKODNĚNÍ?

Úroveň odškodnění se obvykle pohybuje v rozmezí od 80 % do 100 %, nicméně tato úroveň se liší v závislosti na smlouvě, jakou si zvolíte, na Vašich zkušenostech se správou úvěrů, na Vašem portfoliu pohledávek a pojistném. 


POKUD MI VZNIKNE ZTRÁTA, JAK RYCHLE BUDE MŮJ NÁROK UHRAZEN?

Obecně bývají nároky uhrazeny do 60 dnů v případě tuzemské ztráty.  V případě ztráty z exportu to může trvat o něco déle kvůli čekacím obdobím země. Pokud se však v případě vývozní ztráty jedná o úpadek, bude nárok uhrazen do 60 dnů od data vzniku ztráty. 


JSOU NĚJAKÉ SLUŽBY DOSTUPNÉ ON-LINE?

Ano. Díky EOLIS​, on-line systému společnosti Euler Hermes určenému k řízení pojistných smluv, můžete předkládat úvěrové žádosti, uplatňovat své nároky a sledovat nároky prostřednictvím internetu.


KOLIK POJIŠTĚNÍ OBCHODNÍCH ÚVĚRŮ STOJÍ?

Pro nejoblíbenější pojistnou smlouvu se pojistné vypočítává na základě procenta z Vašeho obratu. Tato sazba je obecně nižší než 1 %, a to v závislosti na historii obchodování a historické dluhové ztrátě Vaší společnosti, obchodním odvětví, v němž působíte, a Vaší zákaznické základně. Pokud je součástí krytí také pojištění politického rizika, může být pojistné vyšší. Vzhledem k tomu, že průměrná úroveň nedobytných pohledávek, které společnosti mívají, činí přibližně 0,7 % z celkového obratu, bude pojištění obchodních úvěrů pro většinu společností vysoce nákladově efektivní, a to i bez přihlédnutí k mnoha dalším výhodám v oblasti prodeje. ​

JAKÉ MÁTE ZKUŠENOSTI S INKASEM V OBLASTI B2B?

Jsme odborníky na B2B a díky mnohaletým zkušenostem známe ty nejúčinnější způsoby vymáhání plateb po splatnosti v oblasti B2B a víme, jak postupovat s mimořádnou péčí a citlivostí. ​

KOLIK MÁTE POBOČEK A KDE SE NACHÁZÍ?

Zastoupení společnosti Euler Hermes​ v různých částech světa je působivé - pobočky máme ve více než 50 zemích a navíc máme v různých zemích navázána silná partnerství s externími právníky a agenturami pro vymáhání pohledávek, což nám umožňuje poskytovat naše služby inkasa ve více než 130 zemích po celém světě.

KOLIK VÝBĚRČÍCH MÁTE VE SVÝCH KANCELÁŘÍCH?

​Po celém světě máme více než 600 odborníků na vymáhání obchodních dluhů, kteří mají zkušenosti a schopnosti, jak Vaše peníze získat zpět. Sami je školíme a po celou dobu jejich profesního působení u nás podporujeme jejich rozvoj. Rozumí tomu, jak být těmi pravými vyslanci Vaší organizace, a současně zůstávají plně soustředění na vymáhání toho, na co máte legitimní nárok.​

JAKÉ METODY K VYMÁHÁNÍ VYUŽÍVÁTE?

​K vymáhání prostřednictvím telefonického kontaktu a písemné korespondence využíváme sílu našeho jména a v případě potřeby můžeme zajistit právní servis od rozsudku po donucovací opatření. ​

JAK DLOUHO V PRŮMĚRU TRVÁ ZÍSKAT POHLEDÁVKU ZPĚT?

Každý případ je jedinečný a typické chování dlužníků se v jednotlivých zemích liší, ovšem ve všech případech se okamžitě snažíme dospět s Vaším dlužníkem k dohodě. Naším cílem je získat pohledávky zpět aniž bychom museli využít právní opatření a naši zkušení pracovníci zabývající se inkasem dluhů Vás provedou tímto procesem všude tam, kde se Váš dlužník může nacházet. ​

CO SE STANE, POKUD SE VÁM NEPODAŘÍ DLUH ZÍSKAT?

​Jestliže vyčerpáme všechny naše možnosti před zahájením soudního řízení a Vy si budete přát činnost ukončit, pak případ můžeme uzavřít. Můžeme Vám nicméně také poradit ohledně účinnosti právních opatření vzhledem k okolnostem Vašeho případu a o dalších krocích, jak se pokusit získat své peníze zpět. ​