mezinárodní vymáhání

​Jak může EULER HERMES Collections pomoci se zahraničními dlužníky?


Inkaso od dlužníků za export může být obzvláště obtížné z důvodů překážek týkajících se místa, časového pásma a jazyka. EULER HERMES odstraňuje problémy s inkasem pohledávek od dlužníků v zahraničí. Náš integrovaný globální inkasní systém World Collection Network, který zahrnuje pobočky společnosti EULER HERMES i externí spolupracovníky, funguje ve více než 130 zemích s tím, že veškeré záležitosti a kontakty řeší s klientem místní tým.

Jak to funguje?


Vaše pohledávky se řeší prostřednictvím naší inkasní sítě World Collection Network a inkaso se provádí v úzké spolupráci s dlužníkem. Postup inkasa pohledávky zahrnuje řadu dopisů s výzvou, telefonních kontaktů, e-mailů a na některých trzích i osobních návštěv s cílem získat úhradu pohledávky. Jsme schopni poskytovat služby vyhledávání dlužníků, kteří změnili své sídlo nebo které nelze kontaktovat. Naším cílem je vymáhání veškerých pohledávek přátelským způsobem, ale pokud je nezbytné soudní řízení, jsme schopni poskytovat poradenské služby i právní pomoc prostřednictvím našich místních právníků.
macroeconomic-outlook
Přizpůsobujeme naše způsoby inkasa pohledávek velikosti vaší firmy, příslušnému sektoru a komerčním potřebám. Kontaktujte nás​ a informujte se o podrobnostech služ​by Worldwide Commercial Debt Collection.
​​