Lokální vymáhání

 

Jak může EULER HERMES Collections pomoci s domácími  pohledávkami?

 

Naše služby můžete využívat i v tom případě, když neobchodujete v mezinárodním měřítku nebo když nemáte dlužníky v zahraničí; EULER HERMES Collections nabízí i komplexní služby inkasa domácích pohledávek na vašem lokálním trhu. Poskytujeme účinné služby inkasa obchodních pohledávek od domácích dlužníků, a to vždy s cílem ochrany vašich cenných obchodních vtahů.


Jak to funguje?


Postup inkasa pohledávek zahrnuje řadu dopisů s výzvou, telefonních kontaktů, e-mailů a na některých trzích i osobních návštěv s cílem získat úhradu pohledávky. Jsme schopni poskytovat služby vyhledávání dlužníků, kteří změnili své sídlo nebo které nelze kontaktovat. Naším cílem je vymáhání veškerých pohledávek přátelským způsobem, ale pokud je nezbytné soudní řízení, jsme schopni poskytovat poradenské služby i jednání.

 


macroeconomic-outlook
Přizpůsobujeme naše způsoby inkasa pohledávek velikosti vaší firmy, příslušnému sektoru a komerčním potřebám. Kontaktujte nás​ a informujte se o podrobnostech služ​by Worldwide Commercial Debt Collection.