10 kroků jak mít věci pod kontrolou

Mějte pohledávky po lhůtě splatnosti pod kontrolou

Platby po lhůtě splatnosti jsou v každodenním podnikáním obvyklé a často působí problémy v oblasti cash flow. Je to n​áročné na​ čas a může to mít nepříznivý vliv na výši ziskových marží.

 

Profesionální správa​ p​ohledávek vám  pomůže soustředit se na efektivnější řízení vašeho podnikání. Součástí každ​odenního života jsou určité postupy, které můžete využívat ve snaze vyhnout se platbám po lhůtě splatnosti a při jejich řešení.

 

Dávejte si pozor na příznaky plateb po lhůtě splatnosti

 

Příznaky plateb po lhůtě splatnosti se objevují již v rané etapě. Dejte si pozor na tyto příznaky:

 

 • Zvýšené požadavky na obchodní reference
 • Náhlé snížení nebo zv​ýšení objemu objednávek
 • Vyšší počet dotazů nebo sporů
 • Vysoká obměna zaměstnanců
 • Výmluvy a případné projevy nezdvořilosti
 • Platby se zpomalují, jsou zastaveny nebo dochází k vracení šeků
 • Vrácená pošta
 • Ztížený kontakt

 

Jakmile vaši odběratelé vykazují některé z těchto znaků, okamžité jednání dokáže zabránit nejhoršímu​​​


​​

10 kroků jak se vyhnout platbám po lhůtě splatnosti a jak je zvládnout


Každá dobrá společnost používá dobrou politiku řízení pohledávek. Existují určité kroky, které můžete použít, abyste se vyhnuli platbám po lhůtě splatnosti a abyste je mohli řídit.

 

 1. Poznejte své zákazníky:
  Ujistěte se, zda obchodujete s těmi správnými osobami – poznáte to například z hlavičkového papíru zákazníka
  , objednávky, faktury, dodací listy a veškeré další dokumenty musí znít na správnou obchodní firmu.

 2. Prověřujte bonitu zákazníků:
  Při provádění nezbytného prověřování kredibility, se neostýchejte požádat své nové zákazníky, aby vám poskytli základní informace o výsledcích jejich hospodaření. To vám umožní zhodnotit, zda riziko, které na sebe berete, když jim poskytujete obchodní úvěr, je komerčně přijatelné.

 3. Dohodněte se na jednoznačných obchodních podmínkách:
  Váš nový zákazník by měl podepsat vaše obchodní podmínky a porozumět jim ještě před zahájením obchodování. Pokud, například, platební podmínky zmíníte, až když vystavujete fakturu, může to být příliš pozdě.

 4. Trvejte na kvalitní dokumentaci:
  Nezapomeňte, že písemná smlouva obsahující konkrétní ujednání o předmětu smlouvy a ceně, spolu s potvrzenými doklady o dodání vašeho zboží či služeb, vám výrazně usnadní dokazování vašeho nároku v případě vzniklého sporu nebo uplatnění vašich pohledávek v rámci insolvenčního řízení.

 5. Stanovte správné úvěrové podmínky a limity:
  Podrobnější znalost podnikání a finanční historie vašeho zákazníka může pomoci stanovit odpovídající podmínky a limity. Toho lze dosáhnout prostřednictvím pojištění úvěrů nebo prověřováním bonity nových zákazníků. Stanovte jednoznačné platební podmínky a ujistěte se, že je s nimi zákazník seznámen.

 6. Využívejte správné postupy správy pohledávek:
  Ujistěte se, že užíváte odpovídajícím způsobem zdokumentovaný postup kontroly kreditu, sledujte své neuhrazené denní prodeje a podnikněte včasné kroky, , abyste měli své pohledávky pod kontrolou.

 7. Pravidelně komunikujte:
  Buďte zdvořilý, profesionální, ale důslední. Udržujte kontakt a trvejte na termínech.

 8. Buďte aktivní:
  Nečekejte, až se něco pokazí… Obraťte se na své zákazníky ještě před uplynutím lhůty splatnosti jejich závazků a ujistěte se, že nemají ohledně jejich úhrady žádné pochybnosti ani problémy. Dojde-li k opoždění platby, ihned se u svého zákazníka ujistěte, že sliby dodrží.

 9. Neberte šeky:
  Požádejte zákazníky, aby platili elektronickým převodem nebo prostřednictvím bezhotovostní platby (Direct Debit); pokud to jde, vyhněte se čekání na úhradu prostřednictvím šeku.

 10. Mějte v záloze nezávislou firmu zabývající se inkasem pohledávek:
  Ujistěte se, že máte k dispozici možnost vyvíjet na dlužníka nátlak. Existence nezávislé firmy na inkaso pohledávek utvrdí vašeho zákazníka, který platí pozdě, že své podnikání myslíte vážně.

 

macroeconomic-outlook

Přizpůsobujeme naše způsoby inkasa pohledávek velikosti vaší firmy, příslušnému sektoru a komerčním potřebám. Kontaktujte nás​ a informujte se o podrobnostech služ​by Worldwide Commercial Debt Collection.

​​​​​​

​​​​​​
​​​​
​​​