Jak úvěrové pojištění funguje?

 

 

Úvěrové pojištění je víc než jen kus papíru.  Na základě pojistné smlouvy se stáváme Vaším partnerem a přispíváme ke stabilitě a růstu Vaši společnosti.

​​​

„Dostáváme více než 20 000 žádostí 
o úvěrový limit 
každý den a 81 % z nich zpracujeme 
do 48 hodin.“

Analyzujeme úvěruschopnost a finanční stabilitu Vašich odběratelů a stanovujeme jim určitý úvěrový limit, do jehož výše vyplatíme odškodnení v případě, že pojištěný odběratel nezaplatí.
 
Kdykoliv během období platnosti pojistné smlouvy můžete požádat o navýšení krytí pro účely obchodování s kterýmkoli z Vašich zákazníků, pokud taková potřeba vyvstane. Každého Vašeho pojištěného odběratele průběžně monitorujeme a v případě potřeby navýšení úvěrového limitu vyhodnotíme riziko zvýšení pojistného krytí v podobě schválení, snížení nebo odmítnutí úvěrového limitu s jasným a včasným odůvodněním. Zárověn je možné kdykoliv během pojistného období požádat o úvěrový limit pro nového odběratele, s nímž byste chtěli začít obchodovat.
 
Aktivně sledujeme úvěruschopnost všech Vašich odběratelů prostřednictvím shromažďování informací o nich z celé řady různých zdrojů, včetně návštěv těchto odběratelů, veřejných záznamů, informací poskytnutých jinými pojištěnci, kteří obchodují s týmž odběratelem, získáváním finančních výkazů, a zpráv o částkách po splatnosti.
 
Tyto informace jsou neustále aktualizovány a propojovány křížovými odkazy. Pokud na základě našich informací usoudíme, že některý z Vašich odběratelů má finančních obtíže, upozorníme Vás na zvýšené riziko a pomůžeme Vám vytvořit akční plán na zmírnění a vyhnutí se ztrátám.
 
Ačkoli úvěrové pojištění kompenzuje ztráty vzniklé z neplacení dluhů vyplývajících z obchodní činnosti, hlavním cílem je pomoci Vaší společnosti předcházet ztrátám. Pokud dojde ke ztrátě u pojištěného odběratele, nahradíme Vám ztrátu do výše úvěrového limitu pojistné smlouvy.

​​​​​​​​​​​​​​​​