Co je to pojištění pohledávek?

 

 

​​Úvěrové pojištění chrání Váš podnik před neplacením dluhů vyplývajících z obchodní činnosti.  Zajišťuje, že Vaše faktury budou uhrazeny, a umožňuje Vám spolehlivě řídit obchodní a politická rizika obchodování.

Zatímco úvěrové pojištění kompenzuje ztráty vzniklé z neplacení dluhů vyplývajících z obchodní činnosti, naším hlavním cílem je pomoci Vaší společnosti předcházet ztrátám a zvyšovat ziskovost. Základem je mít ty nejlepší informace o společnostech, odvětvích a hospodářských trendech, které Vám umožní přijímat informovaná rozhodnutí o úvěrech a vyhnout se tak ztrátám nebo je alespoň minimalizovat.
 

NEDOSTATEČNÉ ZNALOSTI ZDROJE NEZAPLACENÝCH FAKTUR


 
Nezaplacené faktury mohou představovat až 35 % aktiv společnosti, které ovlivní jakákoliv ztráta od odběratele, který neuhradí Vaši pohledávku. Víme, že část nezaplacených faktur je zapříčiněna tím, že nejste dostatečně informováni o platební schopnosti Vašich zákazníků.
 
Naše znalosti Vám pomohou vybrat si ty správné odběratele, trhy a úvěrové limity, abyste předešli a minimalizovali neplacení dluhů vyplývajících z obchodní činnosti. V důsledku toho máte větší důvěru v poskytování většího objemu úvěrů svým stávajícím odběratelům a máte možnost získat nové, větší zákazníky, kteří by se Vám jinak zdáli příliš více rizikoví. Pokud Váš odběratel nezaplatí, postaráme se o vymáhání pohledávky a v případě neuspěšného inkasního procesu Vám prostředky za pojištěné faktury vyplatíme.
 
Z úvěrového pojištění může mít prospěch jakákoli společnost dodávajíci svým odběratelům zboží nebo služby s odloženou splatností. Našimi klienty jsou společnosti působící ve všech odvětvích a jedná se o společnosti všech velikostí, které úvěrového pojištění využívají k podpoře svého úspěchu v podnikání.

PŘÍKLAD ÚVĚROVÉHO POJIŠTĚNÍ


Pokud je například marže firmy 5 procent a jeden z jejích zákazníků neuhradí částku ve výši 100 000 CZK, bude společnost muset dosáhnout dodatečného prodeje ve výši 2 000 000 CZK, aby si vynahradila ušlý zisk.
 
Naše společnost Vám v rámci pojistné smlouvy napomáha řídit kreditní rizika Vaší společnosti a poskytuje jistotu kompenzace vzniklé škody v případě nezaplacení faktur Vaším odběratelem. Vaše společnost tak předchází ztrátám z pohledávek a nezaplacené faktury tak neoslabují Vaši společnost a neomezují její investiční schopnosti.

​​​​​​​