Malé podniky

 

 

​Možná se domníváte, že pojištění úvěrů je složité nebo vhodné pouze pro velké nebo nadnárodní společnosti.  Úvěrové pojištění však může být zásadní i pro zajištění trvalého úspěchu malého podniku.  Může nabídnout hodnotné informace a podporu, které by se Vašemu podniku jinak nemuselo dostat.

Naše řešení úvěrového pojištění pro malé podniky se rychle a snadno realizuje. Váše společnost může mít z úvěrového pojištění řadu významných výhod:
  • Dodává Vaši společnosti jistotu. Díky pojištění úvěrů je Váše společnost chráněna před nezaplacenými pohledávkami, které mohou být zejména pro malé společnosti velmi problematické.  Vaše společnost možná nemá kapitál ani zdroje na zotavení v případě, že Vaši odběratelé nezaplatí. Úvěrové pojištění Vám dává jistotu, že dostanete zaplaceno, i když Váš odběratel selže. Příslušnou částku Vám uhradíme a postaráme se o vymožení dluhu.
  • Nabízí Vám spolehlivého partnera. Jako spousta malých společností nemusíte ani Vy mít dostatečné zdroje, které byste mohli věnovat správě úvěrů. Máme nejrozsáhlejší znalosti o odběratelých, sektoru a hospodářských trendech na světě. Tyto hodnotné informace jsou k dispozici pouze pro naše klienty a my Vám pomůžeme je využít pro bezpečný růst Vaši společnosti.
  • Je cenově dostupné. Náklady na úvěrové pojištění vycházejí z Vašeho obratu. Představuje malé procento pojištěných prodejů a závisí na mnoha proměnných včetně historie obchodování a historické dluhové ztrátě Vaší společnosti, obchodního odvětví v němž působíte, a Vašeho portfolia odběratelů. Většina společností považuje pojištění obchodních úvěrů za vysoce nákladově efektivní, a to i bez přihlédnutí k mnoha dalším výhodám, mezi které patří řízení rizika a úvěrů, bankovní financování, přístup k hospodářským údajům a schopnost bezpečně rozšiřovat prodeje.
  • Snadná správa. Všichni naši klienti mají přístup k okamžitému a bezpečnému on-line systému EOLIS. Prostřednictvím tohoto systému můžete žádat o stanoviska k žádostem o úvěrové limity, sledovat jednotlivá rozhodnutí o jejich výši, zároven získáváte přístup k rozvahám Vašich stávajicích i potencionálních odběratelů a předkládat žádosti o vymáhání pohledávek. 
 
Máme pověst společnosti, která poskytuje všem svým zákazníkům služby té nejvyšší kvality. 
 ​
​​